ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಅವರ ಬಳಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವರು ತುಂಬಾ ನಗು ಮುಖದ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ .ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

Google review

Book an Appointment
Call Us