Dr. Anand Vinekar

Dr. Anand Vinekar Reviews

Total Reviews – 2026

Arun

I think is best hospital made me feel good opinion and thank you Dr Anand vinekar.

Google review

Ranga RC

Experience was very good hospital was very neatly is there my baby also very heathy and very good thank you Dr Anand vinekar

Google review

Raghunatha

Dr. Anand Vinekar is No 1 pediatric retina specialist and he is superb…! The way he explain and address the issues tremendous.

Google review

Gavi nimbaragi

ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ವಿವೇಕರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೊಡಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… ನನ್ನ ಮಗು ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ

Google review

Book an Appointment
Call Us