Dr. Tejal s. J ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೇ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದಕು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ದವರಿಗೆ.👍

Google review

Book an Appointment
Call Us