ಡಾ. ಸುಷ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿ ನನ್ನ ಆತಂಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು.

Book an Appointment
Call Us