Google 2

Dr Naren Shetty ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯ ವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಜೊತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದುಯು ಸಹಾ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ

Book an Appointment
Call Us