Dr Naren shetty ಆಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾರಾಯಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Google review

Book an Appointment
Call Us